Fototerapia noworodka

Fototerapia noworodka to metoda lecznicza mająca na celu zmniejszenie ilości bilirubiny niesprzężonej u noworodka w przypadku żółtaczki fizjologicznej lub żółtaczki patologicznej w celu zmniejszenia ryzyka powikłań żółtaczki, czyli odłożeniem się jej nadmiaru w komórkach jąder podkorowych mózgu.